Faptul că vă aflaţi în spitalul nostru vă dă prilejul să beneficiaţi de o asistenţă medicală de înaltă clasă recunoscută la nivel local şi naţional. Pentru ca îngrijiriile medicale ce vi se acordă să fie cât mai eficiente trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.

Acces Vizitatori
DREPTURILE PACIENTULUI
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PERSOANELOR ASIGURATE
EVIDENTA LOCURILOR DISPONIBILE PENTRU PROGRAMAREA CONSULTATILOR
DREPTURI PACIENTI INTERNATI
Programare Consultatii
REGULI IGIENA PACIENTI
Date solicitate pacientilor pentru programare
Informații privind infecția SARS-COV-2