UE
gov
struct

Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Titlul proiectului:
“ SPIN-OFF INOVATIV PENTRU DIAGNOSTICARE EXACTĂ, STADIALIZARE SI TRATAMENT IN RINOSINUZITA CRONICA”
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

SPIN-OFF INOVATIV PENTRU DIAGNOSTICARE EXACTĂ, STADIALIZARE SI TRATAMENT IN RINOSINUZITA CRONICA
 1. Obiectivul general al proiectului este de a creea un  spin-off competitiv pe piata nationala a serviciilor medicale prin introducerea pe piata a doua servicii medicale inovative: primul implică diagnosticarea exactă şi stadializarea rinosinuzitei cronice iar cel de-al doilea, tratamentul şi monitorizarea acestuia in rinosinuzita cronica.Serviciile inovative au fost obtinute  prin valorificarea  rezultatelor efectuate   de directorul de proiect Mitroi Mihaela Roxana  în cadrul unui studiu cu denumirea „Studiul pattern-ului imunohistochimic al celulelor epiteliale şi subpopulaţiilor limfocitare de la nivelul mucoasei rino-sinuzale, în corelaţie cu determinările microbiologice locale, în rinosinuzita cronică” finanţat de Academia Română în competiţia de granturi 2007-2008 (grantul GAR nr 50/2007 finantat prin contractul  nr127 din30.08.2007 si contractul 124/16.05.2008  intre Academia Romana cu sediul in Bucuresti si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova).
 2. Obiective specifice  
  • Obiectiv specific1:      –  Dezvoltarea  si validarea unei metode inovative de diagnosticare a persoanelor afectate de rinosinuzita cronica.
  • Obiectiv specific2:– Dezvoltarea si validarea unei noi scheme de tratament, inclusiv monitorizarea eficienţei terapiei in rinosinuzita cronica.
  • Obiectiv specific 3:– Introducerea pe piaţă serviciilor medicale a serviciilor inovative de: diagnostigare precoce si stadializarea exacta a rinosinuzitei cronice  la persoanele afectate; tratament si monitorizare a tratamentului in rinosinuzita cronica.

    

 3. Activitati Proiect:
  1. Activitati de cercetare industriala:
   • Elaborarea unui studiudocumentar asupra situaţiei actuale a cercetărilor pe plan naţional şi internaţional în domeniul rinosinuzitei cronice
   • Elaborarea  în modelul experimental pentru metoda de investigarea, diagnosticarea endoscopică şi stadializarea in cazurile de rinosinuzita cronica a protocolului de urmat.
   • Elaborarea in modelul experimental  pentru metoda de tratament în cazurile de rinosinuzita cronica a protocolului terapeutic.
  2. Activitati de dezvoltare experimentala:
   • Realizarea metodei „pilot” de investigare, diagnosticare, stadializare,  in cazurile de rinosinuzita cronica bazata pe modelul obtinut in activitatea de cercetare industriala
   • Testarea metodei „pilot” de diagnostic pe un lot de cca 80 pacienti,
   • Realizarea metodei „pilot” de tratament,  in cazurile de rinosinuzita cronica, bazata pe modelul obtinut in activitatea de cercetare industriala
   • Testarea metodei „pilot” de tratament pe un lot de cca 80 pacienti. S-a verificat  dacă acest tratament este eficient administrat singur sau se poate folosi ca adjuvant la unele medicament folosite în prezent pentru tratarea rinosinuzitei cronice. Eficienţa acestor terapii s-a verificat prin analizarea histopatologică şi imunohistochimică a mucoasei pituitare.

   Rezultatul cercetarii efectuate a fost concretizat prin:

   • 1 studiu documentar asupra situatiei actuale a cercetarilor pe plan naţional şi internaţional în domeniul rinosinuzitei cronice,
   • 1 versiune model experimental pentru metoda de diagnosticare şi stadializare a rinosinuzitei cronice ce include protocolul de urmat,
   • 1 versiune model experimental pentru metoda de tratament, monitorizarea tratamentului in rinosinuzita cronica ce include protocolul de urmat,
   • 1 versiune „pilot” a metodei de investigare, diagnosticare, stadializare, in rinosinuzita cronica
   • 1 versiune „pilot” a metodei de stabilire a tratamentului in rinosinuzita cronica.
   • testarea celor 2 metode pe un grup  de 80 pacienti.(raport de cercetare)
  3. Componenta de introducere in productie a rezultatelor cercetarii Activitatile realizate:
   1. Achizitia de echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in practica
   2. Activitatea de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului
   3. Activitatea de realizare a noilor servicii  medicale: de  diagnosticare, stadializare, tratament, monitorizare a tratmentului in rinosinuzita cronica  prin intocmirea unui  ghid de  diagnostic si  tratament in rinosinuzita cronica  care ne va indica protocolul de diagnosticare si protocolul de tratament folosit in evoluţia acestei afecţiuni.

   Noile servicii medicale precum:

   • diagnosticarea, stadializarea excata a rinosinuzitei cronice
   • tratament si monitorizarea tratamentului in rinosinuzita cronica,  vor face parte din oferta de servicii medicale a Centrului  de Excelenta in Rinologie SRL
  [/dt_sc_fancy_ol]

Rinosinuzita cronică este o problemă de sănătate publică cu impact major asupra populaţiei, ce implică şi costuri medicale semnificative. Rinosinuzita cronică reprezintă o reacție inflamatorie a mucoasei pituitare de la nivelul foselor nazale și sinusurile paranazale … Read More